Familia

Den sjungande stråkkvartetten STRÅF är unik på flera sätt.

FAMILIA är Stråfs nyamusikföreställning för barn 4 -10 år. Stråf kommer under ett par år att vistas som ”Artists in residence” på Musikens Hus i Majorna, ett nytt och unikt samarbete. Under våren 2018, vecka 6 och 16, kommer Stråf att spela ”Familia” på Musikens Hus i serien ”Skolmattan”.


Under hösten 2017 skapas låtar och scenermed hjälp av texter och dikter skrivna av barn. Då utforskar Stråf, tillsammans med barnen, begreppet "familj" i vid bemärkelse. Stråf vill utifrån dessa möten berätta en historia om oss människor och vårt behov av sammanhang och gemenskap. Med Stråfs unika blandning av röster och stråkinstrument fördjupas barnens upplevelse av musiken och det textliga innehållet. Det blir folk/världsmusik, popsväng och klassiska strofer med drag och känsla. Barnen kommer att bjudas in att delta aktivt i föreställningen.


Lena Willemark och Ahmad Al-Khatib, etablerade musiker och tonsättare, bidrar också med nyskapad musik till föreställningen, samt regissör/koreograf Maud Karlsson.

Musik:Lena Willermark, Ahmad Al-Khatib, STRÅF och andra
Regi/koreografi: Maud Karlsson


Tack till...
Kulturrådet
Musikens Hus
Göteborgs Stad
Musikverket